"shot within" — Słownik kolokacji angielskich

shot within kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzał wewnątrz
  1. shoot czasownik + within przyimek
    Zwykła kolokacja

    The film was shot in the summer of 1982 within six weeks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo