"shoot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shoot czasownik

shoot + rzeczownik
Kolokacji: 120
shoot scenes • shoot people • shoot several percent • shoot one's way • shoot pictures • shoot an arrow • shoot one's wife • ...
czasownik + shoot
Kolokacji: 23
start shooting • begin shooting • threaten to shoot • try to shoot • go to shoot • want to shoot • use to shoot • ...
shoot + przyimek
Kolokacji: 58
shoot down • shoot up • shoot off • shoot out • shoot through • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
(2) in, over, after, on, to, ...
Kolokacji: 14
1. shot throughout = strzał przez cały czas shot throughout
2. shoot until = strzelać do czasu gdy shoot until
3. shot since = strzelony od tej pory shot since
4. shoot below = strzel poniżej shoot below
5. shoot back = wypal w odpowiedzi shoot back
6. shoot down in = postrzel się w dół shoot down in
7. shoot among = strzelać wśród shoot among
8. shoot beyond = strzel dalej shoot beyond
9. shot following = strzał następując shot following
10. shoot out in = postrzel się na zewnątrz shoot out in
11. shoot despite = strzelać pomimo shoot despite
12. shoot alongside = strzelać wzdłuż shoot alongside
13. shot amid = strzał wśród shot amid
14. shot in front of = strzelony z przodu z shot in front of
16. shoot upon = strzelać na shoot upon
shoot + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 89
shoot dead • fatally shot • accidentally shoot • shot twice • shoot straight • shot entirely • shot once • shoot away • shoot well • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.