"shoot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shoot czasownik

shoot + rzeczownik
Kolokacji: 120
shoot scenes • shoot people • shoot several percent • shoot one's way • shoot pictures • shoot an arrow • shoot one's wife • ...
czasownik + shoot
Kolokacji: 23
start shooting • begin shooting • threaten to shoot • try to shoot • go to shoot • want to shoot • use to shoot • ...
shoot + przyimek
Kolokacji: 58
shoot down • shoot up • shoot off • shoot out • shoot through • ...
shoot + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 89
shoot dead • fatally shot • accidentally shoot • shot twice • shoot straight • shot entirely • shot once • shoot away • shoot well • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
(3) straight, upright
Kolokacji: 2
(4) away, forth
Kolokacji: 2
2. shoot forth = strzel do przodu shoot forth
(7) forward, backward, backwards
Kolokacji: 3
(8) upward, up, upwards
Kolokacji: 3
(11) high, low
Kolokacji: 2
(12) primarily, originally, mainly
Kolokacji: 3
(13) early, late
Kolokacji: 2
(14) eventually, finally
Kolokacji: 2
(15) poorly, badly
Kolokacji: 2
(16) ahead, before
Kolokacji: 2
(17) indiscriminately, randomly
Kolokacji: 2
(18) outdoors, indoors
Kolokacji: 2
(19) regularly, illegally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.