MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"shoot one's way" — Słownik kolokacji angielskich

shoot one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzelać czyjś droga
  1. shoot czasownik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There was no question but that they would have to shoot their way in.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo