ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shoot away" — Słownik kolokacji angielskich

shoot away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odstrzel
  1. shoot czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He wouldn't get far with half his chest shot away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo