BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"shoot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shoot czasownik

shoot + rzeczownik
Kolokacji: 120
shoot scenes • shoot people • shoot several percent • shoot one's way • shoot pictures • shoot an arrow • shoot one's wife • ...
czasownik + shoot
Kolokacji: 23
start shooting • begin shooting • threaten to shoot • try to shoot • go to shoot • want to shoot • use to shoot • ...
shoot + przyimek
Kolokacji: 58
shoot down • shoot up • shoot off • shoot out • shoot through • ...
shoot + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 89
shoot dead • fatally shot • accidentally shoot • shot twice • shoot straight • shot entirely • shot once • shoot away • shoot well • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. shoot dead = zastrzel shoot dead
2. fatally shot = śmiertelnie strzelić fatally shot
4. shot twice = strzał dwa razy shot twice
6. shot entirely = strzał całkowicie shot entirely
7. shot once = strzał kiedyś shot once
  • He wouldn't get far with half his chest shot away.
  • At least three other men were shot and taken away by the foreign troops, residents said.
  • Next to him, a man with a camera was shooting away.
  • One poor devil had part of his face shot away.
  • He danced down the steps and shot away around the side of the house.
  • When it cleared she saw that the door had been shot away.
  • The men were shooting away the lock on the front door.
  • Waiting for nun was a body with most of the face shot away.
  • "Sorry to be a little late with the report, but I got myself an antenna shot away."
  • And all the clay between the logs low down was shot away.
9. shoot well = dobrze strzelaj shoot well
10. actually shot = faktycznie strzelić actually shot
11. later shot = później strzelić later shot
12. shoot forward = wyrwij się do przodu shoot forward
13. shoot upward = strzelać do góry shoot upward
15. shoot up = wystrzelić w górę, wzrosnąć shoot up

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.