BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"shoot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shoot czasownik

shoot + rzeczownik
Kolokacji: 120
shoot scenes • shoot people • shoot several percent • shoot one's way • shoot pictures • shoot an arrow • shoot one's wife • ...
czasownik + shoot
Kolokacji: 23
start shooting • begin shooting • threaten to shoot • try to shoot • go to shoot • want to shoot • use to shoot • ...
shoot + przyimek
Kolokacji: 58
shoot down • shoot up • shoot off • shoot out • shoot through • ...
shoot + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 89
shoot dead • fatally shot • accidentally shoot • shot twice • shoot straight • shot entirely • shot once • shoot away • shoot well • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. shoot dead = zastrzel shoot dead
2. fatally shot = śmiertelnie strzelić fatally shot
  • However at the same age he also accidentally shot and killed his best friend.
  • In a moment of crisis, she might be shot accidentally.
  • Three years ago he was shot accidentally by another officer.
  • However, the only child in the group is accidentally shot by his own mother during shooting practice.
  • While on foot, he was accidentally shot in the right eye by another member of the party.
  • I didn't want to accidentally shoot the woman in the head.
  • Here he is accidentally shot and killed by a hunter.
  • With this knowledge, he accidentally shot and killed his 2-year-old sister, the police said yesterday.
  • My father was devastated when he accidentally shot your wife.
  • They said he might have been shot accidentally during the robbery.
4. shot twice = strzał dwa razy shot twice
6. shot entirely = strzał całkowicie shot entirely
7. shot once = strzał kiedyś shot once
9. shoot well = dobrze strzelaj shoot well
10. actually shot = faktycznie strzelić actually shot
11. later shot = później strzelić later shot
12. shoot forward = wyrwij się do przodu shoot forward
13. shoot upward = strzelać do góry shoot upward
15. shoot up = wystrzelić w górę, wzrosnąć shoot up

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.