"shoot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shoot czasownik

shoot + rzeczownik
Kolokacji: 120
shoot scenes • shoot people • shoot several percent • shoot one's way • shoot pictures • shoot an arrow • shoot one's wife • ...
czasownik + shoot
Kolokacji: 23
start shooting • begin shooting • threaten to shoot • try to shoot • go to shoot • want to shoot • use to shoot • ...
shoot + przyimek
Kolokacji: 58
shoot down • shoot up • shoot off • shoot out • shoot through • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
(2) in, over, after, on, to, ...
Kolokacji: 14
1. shot in = postrzelony shot in
2. shoot over = strzelać ponad shoot over
3. shot on = strzał na shot on
4. shoot with = postrzel się shoot with
5. shot to = strzał aby shot to
6. shoot for = rozstrzelaj shoot for
7. shot after = strzelony potem shot after
8. shot around = strzelony wokół shot around
9. shoot under = strzel poniżej shoot under
10. shoot without = strzel na zewnątrz shoot without
11. shot against = strzał przeciwko shot against
12. shot before = strzał wcześniej shot before
13. shoot of = strzelać z shoot of
14. shoot about = strzelać około shoot about
shoot + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 89
shoot dead • fatally shot • accidentally shoot • shot twice • shoot straight • shot entirely • shot once • shoot away • shoot well • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.