"shoot on" — Słownik kolokacji angielskich

shoot on kolokacja
Popularniejsza odmiana: shot on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzelać na
  1. shoot czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    A hand shot up on the far side of the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo