"shoot under" — Słownik kolokacji angielskich

shoot under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzel poniżej
  1. shoot czasownik + under przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I shot him under my left arm, almost without looking.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo