"shot against" — Słownik kolokacji angielskich

shot against kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzał przeciwko
  1. shoot czasownik + against przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    We have never shot the ball well against them this year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo