"shot for" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "shot for" po angielsku

phrasal verb
  1. zamierzać coś, planować coś, starać się coś osiągnąć, stawiać sobie coś za cel
    I know he shoots for killing you, so be careful. (Wiem, że on zamierza cię zabić, więc bądź ostrożny.)

"shot for" — Słownik kolokacji angielskich

shot for kolokacja
Popularniejsza odmiana: shoot for
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozstrzelany
  1. shoot czasownik + for przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She also shot a 68, for a total of 142.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo