"shoot over" — Słownik kolokacji angielskich

shoot over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzelać ponad
  1. shoot czasownik + over przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The film was shot over a period of six months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo