"shot about" — Słownik kolokacji angielskich

shot about kolokacja
Popularniejsza odmiana: shoot about
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzał około
  1. shoot czasownik + about przyimek
    Luźna kolokacja

    He's been shot about 100 times in the past few hours!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo