"shoot of" — Słownik kolokacji angielskich

shoot of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzelać z
  1. shoot czasownik + of przyimek
    Silna kolokacja

    Two years later, he's shot and killed right in front of her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo