"shot around" — Słownik kolokacji angielskich

shot around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzelony wokół
  1. shoot czasownik + around przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The film was shot in and around Sydney during 1954.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo