"shoot about" — Słownik kolokacji angielskich

shoot about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzelać około
  1. shoot czasownik + about przyimek
    Silna kolokacja

    He's been shot about 100 times in the past few hours!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo