"shot under" — Słownik kolokacji angielskich

shot under kolokacja
Popularniejsza odmiana: shoot under
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzelony poniżej
  1. shoot czasownik + under przyimek
    Zwykła kolokacja

    I shot him under my left arm, almost without looking.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo