"shot with" — Słownik kolokacji angielskich

shot with kolokacja
Popularniejsza odmiana: shoot with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postrzelony
  1. shoot czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I could have shot him with no trouble at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo