"shot before" — Słownik kolokacji angielskich

shot before kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzał wcześniej
 1. shoot czasownik + before przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Couldn't have been shot much before that or he'd never made it home.

  Podobne kolokacje:
 2. shoot czasownik + before przysłówek
  Bardzo luźna kolokacja

  Two Dutch officers had been ambushed and shot dead at this spot only the week before.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo