"shot without" — Słownik kolokacji angielskich

shot without kolokacja
Popularniejsza odmiana: shoot without
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzał na zewnątrz
  1. shoot czasownik + without przyimek
    Zwykła kolokacja

    They could be shot without even the chance to run.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo