"shoot without" — Słownik kolokacji angielskich

shoot without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzel na zewnątrz
  1. shoot czasownik + without przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They could be shot without even the chance to run.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo