"shot after" — Słownik kolokacji angielskich

shot after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzelony potem
  1. shoot czasownik + after przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The last scene was not shot until May 1925, after 15 months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo