"shoot with" — Słownik kolokacji angielskich

shoot with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postrzel się
  1. shoot czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I could have shot him with no trouble at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo