"shoot before" — Słownik kolokacji angielskich

shoot before kolokacja
Popularniejsza odmiana: shot before
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzel wcześniej
  1. shoot czasownik + before przyimek
    Zwykła kolokacja

    Couldn't have been shot much before that or he'd never made it home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo