"shot over" — Słownik kolokacji angielskich

shot over kolokacja
Popularniejsza odmiana: shoot over
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzał ponad
  1. shoot czasownik + over przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The film was shot over a period of six months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo