"shoot around" — Słownik kolokacji angielskich

shoot around kolokacja
Popularniejsza odmiana: shot around
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzel wokół
  1. shoot czasownik + around przyimek
    Silna kolokacja

    The film was shot in and around Sydney during 1954.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo