"shot between" — Słownik kolokacji angielskich

shot between kolokacja
Popularniejsza odmiana: shoot between
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzelony pośrodku
  1. shoot czasownik + between przyimek
    Luźna kolokacja

    I think she would rather have been shot between the eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo