"shoot between" — Słownik kolokacji angielskich

shoot between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzel pośrodku
  1. shoot czasownik + between przyimek
    Silna kolokacja

    I think she would rather have been shot between the eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo