"shoot inside" — Słownik kolokacji angielskich

shoot inside kolokacja
Popularniejsza odmiana: shot inside
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzel do środka
  1. shoot czasownik + inside przyimek
    Luźna kolokacja

    But for security reasons it could not be shot inside the country.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo