"shot inside" — Słownik kolokacji angielskich

shot inside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzał wewnątrz
  1. shoot czasownik + inside przyimek
    Zwykła kolokacja

    But for security reasons it could not be shot inside the country.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo