"shot behind" — Słownik kolokacji angielskich

shot behind kolokacja
Popularniejsza odmiana: shoot behind
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzelony z tyłu
  1. shoot czasownik + behind przyimek
    Luźna kolokacja

    He has shot 40.7 percent from behind the 3-point line, second best on the team.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo