"shot above" — Słownik kolokacji angielskich

shot above kolokacja
Popularniejsza odmiana: shoot above
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzał wyżej
  1. shoot czasownik + above przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    In a moment four figures shot up above the crowd.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo