"shoot out from" — Słownik kolokacji angielskich

shoot out from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystrzeliwać z
  1. shoot czasownik + from przyimek
    Zwykła kolokacja

    Warmth started at the boy's hands and shot out from them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo