"shoot within" — Słownik kolokacji angielskich

shoot within kolokacja
Popularniejsza odmiana: shot within
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzel wewnątrz
  1. shoot czasownik + within przyimek
    Luźna kolokacja

    The film was shot in the summer of 1982 within six weeks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo