BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"shoot that" — Słownik kolokacji angielskich

shoot that kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzel z tego
  1. shoot czasownik + that przyimek
    Luźna kolokacja

    He really shouldn't have let it shoot that beggar girl.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo