"shoot above" — Słownik kolokacji angielskich

shoot above kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzel wyżej
  1. shoot czasownik + above przyimek
    Zwykła kolokacja

    In a moment four figures shot up above the crowd.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo