14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"shoot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shoot czasownik

shoot + rzeczownik
Kolokacji: 120
shoot scenes • shoot people • shoot several percent • shoot one's way • shoot pictures • shoot an arrow • shoot one's wife • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(3) percent
Kolokacji: 2
  • In the last seven games of the season, they shot just 28 percent.
  • They shot 29.3 percent from the field in the first half.
  • They made just 4 of 19 3-pointers and shot 40 percent over all.
  • They shot 60 percent from the floor in the first half.
  • He shot 41.6 percent during the first half of the season.
  • They have shot 45 percent from the field in the last six games.
  • They shot only 32 percent from the field in the first half.
  • They shot just 35 percent from the field in the loss.
  • They shot 47.1 percent from 3-point range despite a 1 for 6 mark in the second half.
  • But it shot just 39 percent from the floor tonight.
2. shoot up several percent = wystrzeliwać kilka procent shoot up several percent
(7) glance, look, bystander
Kolokacji: 3
(10) ball, puck, fireball
Kolokacji: 3
(11) Horse, target, dart
Kolokacji: 3
(12) dog, animal, game, rat, pain
Kolokacji: 5
(14) bird, duck, pheasant, pigeon
Kolokacji: 4
(16) bolt, Oswald, lightning
Kolokacji: 3
(17) prisoner, hostage
Kolokacji: 2
(18) civilian, alien
Kolokacji: 2
(19) friend, brother, fish, member
Kolokacji: 4
(20) laser, camera
Kolokacji: 2
(21) flame, fire, Skeet, flare
Kolokacji: 4
(22) question, head, marble
Kolokacji: 3
(23) star, blank, dagger
Kolokacji: 3
(24) rabbit, squirrel
Kolokacji: 2
(25) heroin, goose, dope
Kolokacji: 3
(26) Kennedy, close-up, interior
Kolokacji: 3
(27) protester, demonstrator
Kolokacji: 2
czasownik + shoot
Kolokacji: 23
start shooting • begin shooting • threaten to shoot • try to shoot • go to shoot • want to shoot • use to shoot • ...
shoot + przyimek
Kolokacji: 58
shoot down • shoot up • shoot off • shoot out • shoot through • ...
shoot + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 89
shoot dead • fatally shot • accidentally shoot • shot twice • shoot straight • shot entirely • shot once • shoot away • shoot well • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.