"shoot pictures" — Słownik kolokacji angielskich

shoot pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzel z obrazów
  1. shoot czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He also shot pictures in his garage, using a video camera and empty boxes to create lighting.

    Podobne kolokacje: