"Kurde!" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Kurde!" po polsku

Kurde!

wykrzyknik
 1. Shoot! , Sugar!
 1. sugar honey iced tea
wykrzyknik
 1. cor!
wykrzyknik
 1. shit **
  • kurde!, cholera! taboo
   Shit! I forgot my keys! (Cholera! Zapomniałem kluczy!)
   Shit! I dropped my phone! (Kurde! Upuściłem telefon!)
   She crashed my car! Shit! (Ona rozbiła mój samochód! Cholera!)
   link synonim: damn
wykrzyknik
 1. blast! , blast it!   informal
  Blast it! (A niech to!)
  Blast, I forgot my glasses! (A niech to, zapomniałem okularów!)
  Blast, I smutched my skirt! (A niech to, ubrudziłam moja spódniczkę!)

Powiązane zwroty — "Kurde!"

wykrzyknik

powered by  eTutor logo