KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"sesja zdjęciowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sesja zdjęciowa" po polsku

sesja zdjęciowa

rzeczownik
 1. photo opportunity , photo op (skrót)  
 2. photo session , photo shoot , także: photoshoot , photography shoot
 3. photocall
  • sesja zdjęciowa (z udziałem znanych osobistości)

"sesja zdjęciowa" — Słownik kolokacji angielskich

photo session kolokacja
 1. photo rzeczownik + session rzeczownik = sesja zdjęciowa, sesja fotograficzna
  Bardzo silna kolokacja

  They never actually played music, but only did a photo session.

  Podobne kolokacje:
photo op kolokacja
 1. photo rzeczownik + op rzeczownik = sesja zdjęciowa
  Bardzo silna kolokacja

  I made it to the photo op without having to find out.

  Podobne kolokacje:
photo opportunity kolokacja
 1. photo rzeczownik + opportunity rzeczownik = sesja zdjęciowa
  Bardzo silna kolokacja

  "I don't believe the American people are going to be convinced by these photo opportunities."

photo shoot kolokacja
 1. photo rzeczownik + shoot rzeczownik = sesja zdjęciowa, sesja fotograficzna
  Bardzo silna kolokacja

  Each girl was told that she had done a good job at the photo shoot.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo