"pajacować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pajacować" po polsku

"pajacować" — Słownik kolokacji angielskich

play about kolokacja
 1. play czasownik + about przyimek = pajacować, wygłupiać się, psocić
  Silna kolokacja

  "We played just about the way he wanted us to play."

  Podobne kolokacje:
muck about kolokacja
 1. muck czasownik + about przysłówek = pajacować, wariować
  Luźna kolokacja

  The other wickets came from two 12-year-olds we'd found mucking about in the field next door.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo