Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"udawać głupiego" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "udawać głupiego" po polsku

"udawać głupiego" — Słownik kolokacji angielskich

play dumb kolokacja
  1. play czasownik + dumb przymiotnik = zgrywać głupa, zachowywać się głupio, udawać głupiego
    Silna kolokacja

    The movie is otherwise too smart to be playing so dumb.

act dumb kolokacja
  1. act czasownik + dumb przymiotnik = zgrywać głupa, zachowywać się głupio, udawać głupiego
    Luźna kolokacja

    I'm just saying that right now you're acting pretty dumb.