ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"strike dumb" — Słownik kolokacji angielskich

strike dumb kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strajk niemy
  1. strike czasownik + dumb przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Some of the other children had been talking, but they stopped as if struck dumb.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo