"suddenly strike" — Słownik kolokacji angielskich

suddenly strike kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle uderz
  1. strike czasownik + suddenly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I was about to say yes when a thought suddenly struck me.

powered by  eTutor logo