KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"strike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strike czasownik

strike + rzeczownik
Kolokacji: 99
strike targets • strike fear • strike one's head • strike out several times • strike gold • strike people • strike terror • strike a chord • ...
czasownik + strike
Kolokacji: 12
try to strike • seem to strike • want to strike • go to strike • threaten to strike • ...
strike + przyimek
Kolokacji: 63
strike out • strike down • struck by • strike against • strike up • strike off • ...
strike + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
suddenly strike • strike dumb • strike hard • immediately struck • strike twice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
  • I was about to say yes when a thought suddenly struck me.
  • The thought suddenly struck him that perhaps he was wrong.
  • Now it suddenly struck her: he would be gone soon.
  • "I just watched him for a while and then it suddenly struck me."
  • It suddenly struck him that the camera was the reason.
  • She was suddenly struck with a fear that it would never leave them.
  • "It just suddenly struck me that I was going to die."
  • It suddenly struck him, with wonder and a little fear, what the woman had done.
  • The thought suddenly struck her that as Steve's wife, she could no longer give evidence against him.
  • And the best place to do that, it suddenly struck her, was London.
3. strike dumb = strajk niemy strike dumb
5. strike twice = uderz dwa razy strike twice
6. strike quickly = uderz szybko strike quickly
11. strike directly = uderz bezpośrednio strike directly
13. later strike = później uderz later strike

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.