"particularly strike" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: particularly struck
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie uderz
  1. strike czasownik + particularly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Then certain teachers were particularly struck by the evidence of large differences in the interests and experience children brought with them to school.

powered by  eTutor logo