"particularly struck" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie uderzyć
  1. strike czasownik + particularly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Then certain teachers were particularly struck by the evidence of large differences in the interests and experience children brought with them to school.

powered by  eTutor logo