"strike directly" — Słownik kolokacji angielskich

strike directly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderz bezpośrednio
  1. strike czasownik + directly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    They would strike directly at the heart of the British.

powered by  eTutor logo