"suddenly struck" — Słownik kolokacji angielskich

suddenly struck kolokacja
Popularniejsza odmiana: suddenly strike
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle uderzyć
  1. strike czasownik + suddenly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    I was about to say yes when a thought suddenly struck me.

powered by  eTutor logo